Introduktionsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program

 

Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan.

 

Det kan se mycket olika ut i skilda kommuner, men här kan du läsa om fem introduktionsprogram som kommunerna måste eller brukar erbjuda.

 

Det är endast Programinriktat individuellt val (PRIV) som är sökbart.

 

Till Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion kan man endast göra en intresseanmälan via webbansökan (Dexter).

 

För mer information prata med din studie- och yrkesvägledare.

 

Preparandutbildning

 

Preparandutbildning är till för dig som vill bli behörig till gymnasieskolan.

 

Du läser vanligtvis ett år på heltid.

 

Du som är behörig till ett yrkesprogram - men vill söka ett högskoleförberedande

program - kan också läsa denna utbildning.

 

Programinriktat individuellt val - PRIV

 

Programinriktat individuellt val (PRIV) är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och var nära att bli behörig. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna börja på ditt önskade program.

 

Behörighetskrav

Du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen

 

eller

 

du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

 

Det skiljer mellan olika kommuner inom vilka program de erbjuder PRIV-platser och det finns inte heller något tvång för kommunerna att erbjuda sådana platser.

 

Yrkesintroduktion

 

Inom Yrkesintroduktion ska du få möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig.

 

Du får undervisning i skolan men får vanligtvis också göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det ska också finnas möjlighet för att dig att läsa de ämnen du behöver för att bli behörig.

 

En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram på gymnasie-skolan eller hjälpa dig att få ett arbete eller praktikplats.

 

Individuellt alternativ

 

Individuellt alternativ är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att kunna nå gymnasieskolan.

 

Du ska få en utbildning anpassad helt efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar.

 

Språkintroduktion

 

Språkintroduktion är tänkt för dig har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige

 

www.gyansokan.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use