Nyheter 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär antagning (2014-04-18)

Den preliminära antagningen är klar.

 

I den preliminära antagningen är enbart behöriga elever med.

Detta innebär att det kommer ske en hel del förändringar i den slutliga antagningen beroende på hur många som blir behöriga, inflyttningar, fri kvot m.m.

 

I den preliminära antagningen görs ingen antagning till år 2, gymnasie-särskolan eller Introduktionsprogrammen.

 

Antagning till PRIV (Programinriktat individuellt val) görs i mitten av augusti i mån av plats på de olika programmen.

 

Antingen delar studie- och yrkesvägledarna på respektive skola ut de preliminära beskeden eller också blir beskeden hemskickade.

Ni kan också se om ni är antagna eller inte om ni loggar in på Dexter.

 

Elever som sökt utanför Värmlands län respektive Åmåls kommun kommer att få besked från respektive kommun man sökt.

 

För att se lägsta jämförelsetal på de olika programmen går ni in under Jämförelsetal i menyn till vänster. Där finns lägsta jämförelsetal och medel från de senaste preliminära och slutliga antagningarna.

 

Förändringar gällande program i de olika kommunerna kan ni läsa om nedan.

 

Berörda elever har informerats om vilka program som inte startar.

 

Det kan också finnas kommuner/friskolor som avvaktar omvalsperioden innan de tar beslut om att starta en utbildning. Det är därför viktigt att ni har ett aktivt andrahandsval, d.v.s. att ni gör ett val som kan vara minst lika aktuellt som förstahandsvalet.

 

Omvalsperioden är mellan 28 april och 15 maj (kl. 12).

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver göra omval.

 

15 maj är sista dag att lämna in ansökan i fri kvot och ansökan om dispens i engelska.

Förändringar inför antagningen 2014/2015 (2014-04-18)

Nedanstående program/inriktningar kommer inte att starta hösten 2014 och är borttagna från utbudet:

 

Arvika

BF - Barn- och fritidsprogrammet - Taserudsgymnasiet

PRIV Barn- och fritidsprogrammet - Taserudsgymnasiet

 

Karlstad - kommunala skolor

NABILV - NA Bild - Älvkullegymnasiet

NA-FORSK - NA Forskare - Älvkullegymnasiet

NAMUSV - NA Musik - Älvkullegymnasiet

 

Torsby

TE - Teknikprogrammet - Stjerneskolan

 

Åmotfors - kommunal skola
IN - Industritekniska programmet - Eda Gymnasieskola

PRIV Industritekniska programmet - Eda Gymnasieskola

 

Årjäng

EE - El- och energiprogrammet - Årjängs Gymnasieskola

PRIV El- och energiprogrammet - Årjängs Gymnasieskola

 

Nedanstående nya program/inriktningar erbjuds hösten 2014 och är inlagda i Dexter:

 

Sunne Praktiska

HTHOT0L - HT Hotell och konferens - LÄRLING

INDRI0L - IN Driftsäkerhet och underhåll - LÄRLING

INSVE0L - IN Svetsteknik - LÄRLING

HVHUD0L - HV Hudvård - LÄRLING

 

Inför antagningen 2014/2015 (2013-09-09)

7 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

 

- samtliga elever som går i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

 

- elever som går i åk 1 i Arvika (Taserudsgymnasiet), Hammarö, Karlstad 
   och Säffle som ska söka inriktning till år 2

 

- elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls
   kommun

 

- elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasie- 
   särskola

 

9 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 6 februari kl. 12.00.

 

De utbildningar som finns presenterade under Utbildningar och på Dexter är de utbildningar som kommunerna och friskolorna erbjuder inför antagningen 2013/2014. Sidorna kommer att uppdateras under oktober månad.

 

Om det blir för få sökande till ett program kan kommunen/friskolan välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

 

Antagning till Programinriktat individuellt val (PRIV) görs den 7 augusti om det finns platser kvar på de olika programmen.

 

Obehöriga elever kan göra en intresseanmälan till något av Introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion och/eller Yrkesintroduktion.

 

Elever som går på något av ovanstående Introduktionsprogram kan göra en intresseanmälan till år 2.

 

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM alternativt IM2 (Introduktionsprogrammet). Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion eller Yrkesintroduktion.

 

Lycka till med ditt gymnasieval!

 

 

Slutlig antagning (2013-07-01)

 

Den slutliga antagningen är nu klar.

 

I den slutliga antagningen är enbart behöriga elever med.

 

I den slutliga antagningen görs antagning till år 2, gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen.

 

Antagning till PRIV (Programinriktat individuellt val) görs i mitten av augusti i mån av plats på de olika programmen.

 

De slutliga beskeden skickas hem med posten runt 1 juli. Om du inte har fått något besked under första veckan i juli måste du kontakta något av antagningskanslierna så att vi kan skicka ett nytt besked till dig.

 

Det finns även möjlighet att se antagningsresultatet på webben på din ansökan. Har du sökt en utbildning utanför Värmland och/eller Åmål och tackar ja till den utbildningen är det bra om du skriver det på svarskortet.

Då lägger vi in det i systemet.

 

Elever som sökt utanför Värmlands län respektive Åmåls kommun kommer att få besked från respektive kommun man sökt.

 

För att se lägsta jämförelsetal på de olika programmen går ni in under Jämförelsetal i menyn till vänster. Där finns lägsta jämförelsetal och medel från slutliga antagningen 2011 och den slutliga antagningen 2013.

Preliminär antagning (2013-04-21)

 

Den preliminära antagningen är nu klar.

 

I den preliminära antagningen är enbart behöriga elever med.

Detta innebär att det kommer ske en hel del förändringar i den slutliga antagningen beroende på hur många som blir behöriga, inflyttningar, fri kvot m.m.

 

I den preliminära antagningen görs ingen antagning till år 2, gymnasie-särskolan eller Introduktionsprogrammen.

 

Antagning till PRIV (Programinriktat individuellt val) görs i mitten av augusti i mån av plats på de olika programmen.

 

Studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola delar ut de preliminära beskeden efter påsklovet. Elever som går på IM eller elever som går på gymnasiet och sökt om till år 1 får beskeden hemskickade.

 

Ni kan också se om ni är antagna eller inte om ni loggar in på Dexter.

 

Elever som sökt utanför Värmlands län respektive Åmåls kommun kommer att få besked från respektive kommun man sökt.

 

För att se lägsta jämförelsetal på de olika programmen går ni in under Jämförelsetal i menyn till vänster. Där finns lägsta jämförelsetal och medel från de senaste preliminära och slutliga antagningarna.

 

Förändringar gällande program i de olika kommunerna kan ni läsa om nedan. Förutom att Åmåls Praktiska inte startar alls hösten 2013 har ett flertal kommuner/friskolor beslutat att inte starta en del utbildningar.

Berörda elever har informerats om vilka program som inte startar. 

 

Det kan också finnas kommuner/friskolor som avvaktar omvalsperioden innan de tar beslut om att starta en utbildning. Det är därför viktigt att ni har ett aktivt andrahandsval, d.v.s. att ni gör ett val som kan vara minst lika aktuellt som förstahandsvalet.

 

Omvalsperioden är mellan 22 april och 8 maj (kl. 12).

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver göra omval.

 

8 maj är sista dag att lämna in ansökan i fri kvot och ansökan om dispens i engelska.

 

Förändringar inför antagningen 2013/2014

 

Uppdaterad 2013-05-15

 

Nedanstående program eller inriktningar kommer inte att starta hösten 2013 och är borttagna från utbudet:

 

Arvika

SA - Inriktningen Samhällsvetenskap (SASAM) - Solbergagymnasiet

 

Bengtsfors

EK - Ekonomiprogrammet - Strömkullegymnasiet

ESTEA - Estetiska programmet Teater - Strömkullegymnasiet

HT - Hotell- och turismprogrammet - Strömkullegymnasiet

HVSTY0L - HV Stylist - Lärling - Strömkullegymnasiet

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Strömkullegymnasiet

 

Hammarö

HVFIN - Hantverksprogrammet Finsnickeri - Hammarögymnasiet

IN - Industritekniska programmet - Hammarögymnasiet

HVFIN0L - HV Finsnickeri - Lärling - Hammarögymnasiet

INDRI0L - IN Driftsäkerhet och underhåll - Lärling - Hammarögymnasiet

INPRK0L - IN Produkt och maskinteknik - Lärling - Hammarögymnasiet

INPRO0L - IN Processteknik - Lärling - Hammarögymnasiet

INSVE0L - IN Svetsteknik - Lärling - Hammarögymnasiet

PRIV Hantverksprogrammet Finsnickeri - Hammarögymnasiet

PRIV Industritekniska programmet - Hammarögymnasiet

 

Karlstad - kommunala skolor

HVFIN - Hantverksprogrammet Finsnickeri (Inredning) - Nobelgymnasiet

HVTEX - Hantverksprogrammet Textil design - Nobelgymnasiet

IB - International Baccalaureate - Älvkullegymnasiet

NA-FORSK - NA Forskare Spetsutbildning - Älvkullegymnasiet

VF - Inriktningen Fastighet (VFFAS) - Nobelgymnasiet

PRIV Hantverksprogrammet Finsnickeri (Inredning) - Nobelgymnasiet

PRIV Hantverksprogrammet Textil design - Nobelgymnasiet

 

Karlstad - friskolor

EK - Ekonomiprogrammet - Karlstads Idrottsgymnasium

SA -Samhällsvetenskapsprogrammet - Karlstads Idrottsgymnasium

NA - Naturvetenskapsprogrammet - Plusgymnasiet

TE - Teknikprogrammet - Plusgymnasiet

 

Kristinehamn

ESDAN - Estetiska programmet Dans - Brogårdsgymnasiet

ESEST - Estetiska programmet Estetik och media - Brogårdsgymnasiet

HA - Handels- och administrationsprogrammet - Brogårdsgymnasiet

HU - Humanistiska programmet - Brogårdsgymnasiet

PRIV Handels- och administrationsprogrammet - Brogårdsgymnasiet

 

Sunne - kommunala skolor

EK - Ekonomiprogrammet - Brobyskolan

ES - Estetiska programmet Bild och formgivning - Broby Grafiska

ES - Estetiska programmet Estetisk och media - Broby Grafiska

ES - Estetiska programmet Teater - Broby Grafiska

FT - Inriktningen Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) - Södra Viken

HT - Hotell- och turismprogrammet - Brobyskolan

 

PRIV - Hotell- och turismprogrammet - Brobyskolan

 

Sunne - friskolor

INSVE0L - IN Svetsteknik - Lärling - Sunne Praktiska

VOVAR0L - VO - Lärling - Sunne Praktiska

 

PRIV - Vård- och omsorgsprogrammet - Sunne Praktiska

 

Torsby

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Stjerneskolan

PRIV Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Stjerneskolan

 

Åmål - kommunal skola
ES - Estetiska programmet Bild och formgivning - Karlbergsgymnasiet

ES - Estetiska programmet Estetik och media - Karlbergsgymnasiet

 

Åmål - friskola

BAHUS0L - BA Husbyggnad - Lärling - Åmåls Praktiska

BAMAL0L - BA Måleri - Lärling - Åmåls Praktiska

FTGOD0L - FT Godshantering - Lärling - Åmåls Praktiska

FTKAR0L - FT Karosseri och lackering - Lärling - Åmåls Praktiska

FTPER0L - FT Personbil - Lärling - Åmåls Praktiska

HVFRI0L - HV Frisör - Lärling - Åmåls Praktiska

NBDJU0L - NB Djur - Lärling - Åmåls Praktiska

PRIV Bygg- och anläggningsprogrammet - Åmåls Praktiska

PRIV Fordons- och transportprogrammet - Åmåls Praktiska

PRIV Hantverksprogrammet - Åmåls Praktiska

PRIV Naturbruksprogrammet - Åmåls Praktiska

 

Årjäng

Handels- och administrationsprogrammet - Årjängs Gymnasieskola

Industritekniska programmet - Årjängs Gymnasieskola

Vård- och omsorgsprogrammet - Årjängs Gymnasieskola

PRIV Handels- och administrationsprogrammet - Årjängs Gymnasieskola

PRIV Industritekniska programmet - Årjängs Gymnasieskola

PRIV Vård- och omsorgsprogrammet - Årjängs Gymnasieskola

 

Inför antagningen 2013/2014

 

7 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

 

  • samtliga elever som i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

  • elever som går i åk 1 i Arvika (Taserudsgymnasiet), Hammarö, Karlstad och Säffle som ska söka inriktning till år 2

  • elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls kommun

  • elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasie- särskola

9 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 6 februari kl. 12.00.

 

De utbildningar som finns presenterade under Utbildningar och på Dexter är de utbildningar som kommunerna och friskolorna erbjuder inför antagningen 2013/2014. Om det blir för få sökande till ett program kan kommunen/friskolan välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

 

Antagning till Programinriktat individuellt val (PRIV) görs den 8 augusti om det finns platser kvar på de olika programmen.

 

Nytt för i år är att obehöriga elever kan göra en intresseanmälan till något av Introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion och/eller Yrkesintroduktion. 

 

Elever som går på något av ovanstående Introduktionsprogram kan göra en intresseanmälan till år 2. 

 

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM alternativt IM2 (Introduktionsprogrammet). Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion eller Yrkesintroduktion.

 

Lycka till med ditt gymnasieval!

 

Slutlig antagning (2012-06-29)

 

Den slutliga antagningen är nu klar.

 

I den slutliga antagningen är enbart behöriga elever med.

 

I den slutliga antagningen görs antagning till år 2, gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen.

 

Antagning till PRIV (Programinriktat individuellt val) görs i mitten av augusti i mån av plats på de olika programmen.

 

De slutliga beskeden skickas hem med posten runt 1 juli. Om du inte har fått något besked under första veckan i juli måste du kontakta något av antagningskanslierna så att vi kan skicka ett nytt besked till dig.

 

Det finns även möjlighet att se antagningsresultatet på webben på din ansökan. Har du sökt en utbildning utanför Värmland och/eller Åmål och tackar ja till den utbildningen är det bra om du skriver det på svarskortet.

Då lägger vi in det i systemet.

 

Elever som sökt utanför Värmlands län respektive Åmåls kommun kommer att få besked från respektive kommun man sökt.

 

För att se lägsta jämförelsetal på de olika programmen går ni in under Jämförelsetal i menyn till vänster. Där finns lägsta jämförelsetal och medel från slutliga antagningen 2011 och den preliminära antagningen 2012.Denna sida kommer att uppdateras så att årets siffror kommer med också.

 

Preliminär antagning (2012-04-12)

 

Den preliminära antagningen är nu klar.

 

I den preliminära antagningen är enbart behöriga elever med.

Detta innebär att det kommer ske en hel del förändringar i den slutliga antagningen beroende på hur många som blir behöriga, inflyttningar, fri kvot m.m.

 

I den preliminära antagningen görs ingen antagning till år 2, gymnasie-särskolan eller Introduktionsprogrammen.

 

Antagning till PRIV (Programinriktat individuellt val) görs i mitten av augusti i mån av plats på de olika programmen.

 

Studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola delar ut de preliminära beskeden efter påsklovet. Elever som går på IM eller elever som går på gymnasiet och sökt om till år 1 får beskeden hemskickade.

 

Ni kan också se om ni är antagna eller inte om ni loggar in på Dexter.

 

Elever som sökt utanför Värmlands län respektive Åmåls kommun kommer att få besked från respektive kommun man sökt.

 

För att se lägsta jämförelsetal på de olika programmen går ni in under Jämförelsetal i menyn till vänster. Där finns lägsta jämförelsetal och medel från slutliga antagningen 2011 och den preliminära antagningen 2012.

 

Förändringar gällande program i de olika kommunerna kan ni läsa om nedan.

 

Omvalsperioden är mellan 23 april och 11 maj (kl. 12).

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du behöver göra omval.

11 maj är sista dag att lämna in ansökan i fri kvot.

 

Årjäng (2012-04-12)

 

Årjängs Praktiska Gymnasiums ledning har beslutat att stänga friskolan.

 

Samtliga program för Årjängs Praktiska Gymnasium är borttagna.

 

Årjängs gymnasieskola (kommunal skola) kommer fr.o.m. omvalet att erbjuda Fordons- och transportprogrammet och Industritekniska programmet samt PRIV på El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Program som inte startar hösten 2012 (2012-04-12)

 

Nedanstående program kommer inte att starta hösten 2012:

 

Karlstad

Hantverksprogrammet Textil design - Nobelgymnasiet

Hantverksprogrammet Textil design PRIV - Nobelgymnasiet

Hotell- och turismprogrammet - Klara Gymnasium

Handels- och administrationsprogrammet - John Bauergymnasiet

Handels- och administrationsprogrammet PRIV - John Bauergymnasiet

Teknikprogrammet - Folkuniversitetet

 

Kristinehamn

Humanistiska programmet - Brogårdsgymnasiet

Hantverksprogrammet Finsnickeri - Presterudsgymnasiet

Hantverksprogrammet Finsnickeri Lärling - Presterudsgymnasiet

Hantverksprogrammet PRIV - Presterudsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet - Presterudsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet Lärling - Presterudsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet PRIV - Presterudsgymnasiet

 

Sunne
Hotell- och turismprogrammet - Brobyskolan

Hotell- och turismprogrammet PRIV - Brobyskolan

 

Torsby
Barn- och fritidsprogrammet - Stjerneskolan

Barn- och fritidsprogrammet PRIV - Stjerneskolan

 

Årjängs Praktiska Gymnasium

Samtliga program. Se ovanstående nyhet (Årjäng).

 

www.gyansokan.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use