Så går valet till 

 

 

 

 

 

 

 

Att söka via webben

 

För att kunna söka på webben måste man ha ett användarkonto.

Användarkontot skickas till elev/vårdnadshavare i början av januari.

 

Klicka här för att komma till Dexter (ansökan till gymnasiet via webben)

 

Fyll i ditt användarnamn och lösenord.
När du loggat in kommer du till din ansökan där du lägger in dina val.

Klicka på länken Lägg till val
Här söker du utbildningar.
Du kan välja mellan att visa de utbildningar som finns i hemkommunen eller i databasen.

Samtliga nationella program som erbjuds i Värmlands län finns med i databasen.
Sök studieväg - inom viss kommun - på viss gymnasieskola - inom visst program. Nya listrutor visas allt eftersom du klickar.

När du valt kommer en lista fram på vilket program, skola och ort programmet finns.

Tryck Välj så blir valet tillagt på din ansökan.
Om du söker EK, HU,SA, NA eller IB så måste du också ange vilket språkval du önskar.

Klicka på OK när du fyllt i de val som du måste välja.
Nu är valet lagt till din ansökan. Gör på samma sätt som ovan för att lägga till flera val.

När du är nöjd med din ansökan klickar du på knappen Bekräfta.

När du har bekräftat din ansökan är den låst.

Om du upptäcker något fel så har du möjlighet att få din ansökan öppnad av din studie- och yrkesvägledare förutsatt att sista ansökningsdag inte är passerad.

Klicka på Förhandsgranska utskrift för att se kvittensen.

Kvittensen ska skrivas ut och undertecknas av elev.

Lämna sedan in den tillsammans med eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare som skickar den vidare till antagningskansliet.

Spara ditt användarkonto
När den preliminära antagningen är klar kan du själv gå in och titta på din ansökan för att se vilket val du preliminärt är antagen till. Detta gäller även vid den slutliga antagningen.

Om du är antagen till ett lägrehandsval vid den slutliga antagningen kan du även se din eventuella reservplacering.

www.gyansokan.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use